White Self Raising Flour by Allied Mills - 16KG

£12.00

Only 1 left!

Self Raising Wheat Flour

Ingredients: Wheat Flour, Raising Agents E500 and E341, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin

16KG Sack